Saturday, 23 March 2013

The Meditating Fox - Photoshop painting


...probably still in progress - it's my first painting try.

Meditující liška - možná nedokončená.

Un zorro meditando - quizás en progreso.

No comments: