Monday, 29 August 2011

one more pig...


další prasátko... bude třeba změnit zvěřinec

otro cerdito...


Sunday, 28 August 2011

Saturday, 27 August 2011

Waiting for an inspiration III, still waiting...


Čekání na inspiraci III, stále čekám...

Esperando a la inspiración III, todavía esperando...

Thursday, 25 August 2011

Waiting for an inspiration II, a couple of hours later...


Čekání na inspiraci II, o několik hodin později...

Esperando a la inspiración II, algunas horas después...

Wednesday, 24 August 2011

Waiting for an inspiration...


Čekání na inspiraci...

Esperando a la inspiración...

Tuesday, 23 August 2011

Monday, 22 August 2011

Surprise / Překvapení / Sorpresa


Today only a simple sketch in black and white. I'm searching for an inspiration...

Sunday, 21 August 2011

Waiting for the storm...


Čekání na bouřku...

Esperando la tormenta...

Saturday, 20 August 2011

Singer or football fan... ?Zpěvák nebo fotbalový fanoušek... ?

Cantante o aficionado al fútbol... ?

Thursday, 18 August 2011

I wish I could fly...


Přál bych si umět létat...

Me gustaría poder volar...


Tuesday, 16 August 2011

Dónde está mi mosca? / Kdepak je moje moucha? / Where is my fly?Back in the world of green grass and temperatures below 30 degrees... sometimes too below, though.

Zpátky ve světě zelené travičky a teplot pod 30 stupňů... i když někdy až příliš hluboko pod 30.

De vuelta al mundo de la hierba verde y las temperaturas por debajo de los 30 grados... aunque a veces demasiado bajas.

Friday, 5 August 2011

Monstruo / Příšerka / A monsterA monster (still without background) celebrating another week of holiday...

Příšerka jásající nad dalším týdnem dovolené...

Un monstruo celebrando otra semana de vacaciones...

Thursday, 4 August 2011

un mono / opička / a monkey


Yesterday I was doodling a bit in bed and this monkey suddenly appeared among the lines. The only problem is that I don't have a clue how to draw the body... :-/ Any idea?

Kdybych jen věděla, jaké tělo patří k této opičce...