Tuesday, 22 May 2012

Thursday, 17 May 2012

Tuesday, 15 May 2012

SuperPig / SuperPrase / SuperCerdo


We all need our heroes :-)

Všichni potřebujeme své hrdiny :-)

Todos necesitamos nuestros héroes :-)

Monday, 14 May 2012

A boy / Kluk / Un chico


maybe for a kids T-shirt...?

možná na dětské tričko..?

tal vez para una camiseta para niňos...?

Sunday, 13 May 2012

The romantic bear


Romantický medvěd

El oso romántico

Mrs. Hen coloured


Barevná paní Slepice

Seňora Gallina coloreada

Saturday, 12 May 2012

Mrs. Hen with her new umbrella...


Paní Slepice se svým novým deštníčkem...

Seňora Gallina con su paraguas nuevo...

Sunday, 6 May 2012

Thursday, 3 May 2012

A boy / Kluk / Un chico


...a simple T-shirt design, attempt one

... jednoduchý obrázek na tričko, pokus první

... un diseňo simple para una camiseta, prueba uno


Wednesday, 2 May 2012

A spring girl...


Jarní děvče...

La chica de la primavera...

Tuesday, 1 May 2012

"without body"


"bez těla"

"sin cuerpo"


I'm very inventive with the names of my pictures :-)