Tuesday, 31 January 2012

A modern couple :-)) / Moderní pár :-)) / Una pareja moderna :-))


One more waiting for the colouring...

Další obrázek čekající na vybarvení...


Uno más esperando al color...

Saturday, 28 January 2012

Bacterium / Bakterie / Bacteria


The first version of the bacterium of Crock's wonderful white teeth...

První verze bakterie z krásných bílých Krokoušových zubů...

La primera versión de la bacteria de los maravillosos dientes blancos del Cocodrilo...

Friday, 27 January 2012

The croc and his wonderful white teeth...


Krokouš a jeho krásné bílé zuby...

El cocodrilo y sus maravillosos dientes blancos ...

Tuesday, 24 January 2012

The Teens / Puberťáci / Los adolescentes


Waiting for the colouring...

Čekající na vybarvení...

Esperando al color...

Sunday, 22 January 2012

Inspiration: Fairy Tales / Inspirace: Pohádky / Inspiración: Cuentos


Inspiration II: Princess in love

Inspirace II: Zamilovaná princezna

Inspiración II: La Princesa enamorada

Friday, 20 January 2012

The croc / Krokouš / El cocodrilo


He will be very proud of his wonderful white teeth...

Bude velice pyšný na svoje krásné bílé zuby...

Estará muy orgulloso de sus dientes blancos maravillosos...

Monday, 16 January 2012

A little Devil / Čertík / Un diablillo


After all the Christmas fairy tales, there was only one character I really wanted to draw... :-)

Po všech vánočních pohádkách jsem prostě musela nakreslit jednu určitou postavičku... :-)

Después de todos los cuentos de Navidad quería dibujar un solo personaje... :-)

Sunday, 8 January 2012

The Ladybird / Beruška / La Mariquita

 Coloured with coloured pencils...

Vybarvené pastelkami...

Coloreado con lápices de colores...

After using the wonderful Derwent Blender.

Po použití úžasného Derwent blenderu.

Después de usar el maravilloso Derwent Blender.