Friday, 14 December 2012

Sad Pipo - first version


Maybe I'll move things, add something etc...


Smutný Pipo - první verze. Možná přesunu nějaký části a něco přidám atd...

Pipo triste - la primera versión. Quizás mueva algunas cositas y aňada algo...Wednesday, 12 December 2012

Pipo - the final illustration


...with brand new trees and a cloud! :-)


Pipo - konečná ilustrace, se zbrusu novými stromy a mrakem! :-)

Pipo - la ilustración final, con nuevos árboles y una nube! :-)

Tuesday, 11 December 2012

Pipo in progressPipo has just seen the first autumn leaf.
I have tried to make up something like nice little trees for the background, but can't make up anything fitting...

Pipo právě uviděl první podzimní list.
Snažím se vytvořit nějaké pěkné stromky na pozadí, ale zatím jsem na nic vhodného nenakreslila...

Pipo acabó de ver la primera hoja del otoño.
He intentado inventar algo como pequeños árboles para el fondo, pero todavía no me ha salido nada adecuado...

Monday, 10 December 2012

Friday, 7 December 2012

Wednesday, 5 December 2012

Saturday, 1 December 2012