Thursday, 29 December 2011

Scanned and better quality versions of my holidays pictures...

Tak jsem obrázky z Prahy naskenovala, aby to nějak vypadalo...

Escaneé los dos dibujos de Praga para que se vean mejor...


Wednesday, 28 December 2011

The Dwarf / Skřítek / El Duende


The dwarf who helps Baby Jesus with Christmas presents :-)

Skřítek, který pomáhá Ježíškovi s dárky :-)

El duende que ayuda al Niňo Jesús con los regalos :-)

Tuesday, 20 December 2011

A rabbit deep in thoughts / Zahloubaný králík / Un conejo pensador


I left my scanner at home and went to Prague to spend Christmas with my family. I didn't want to leave the blog without my care so I'll try to upload at least digital photos of the new pictures...

Dejé el escaner en casa y fui a Praga para celebrar las Navidades con mi familia. No quise dejar mi blog sin cuidar y por eso intentaré subir por lo menos fotos digitales de los nuevos dibujos...

Tuesday, 13 December 2011

Sunday, 11 December 2011

One more of the black & white seriesI almost forgot to draw an elephant this month :-)

Málem bych tenhle měsíc zapomněla nakreslit slona ...

Casi me olvido de dibujar un elefante este mes...

The Meeting / Setkání / El Encuentro

Tuesday, 29 November 2011

The Pastel Rabbit / Pastelový králík / El Pastel Conejo


The test with pastels and thick black lines. Unfortunately it doesn't look like pastel drawing anymore.

Zkouška pastelů a tlustých černých čar nedopadla podle očekávání příliš dobře.

La prueba con pasteles y lineas negras gordas... desgraciadamente ya no se parece a un dibujo de pastel.

Monday, 28 November 2011

Sunday, 27 November 2011

Pastel kid / Pastelový kluk / El pastel niňo


It's much more difficult to draw pastel-kids without the nicely thick black lines...

U pastelových človíčků mi hodně schází krásně tlusté černé linie... budu muset najít systém.

Es mucho más difícil dibujar niňos en pastel sin las bonitas lineas negras...

Friday, 25 November 2011

First try with pastel pencils.


První pokus s pastely v tužce.

El primer intento con lápices pastel.

Thursday, 24 November 2011

A Conversation / Rozhovor / Una Conversación


...what are they talking about? :-)

...o čem asi mluví? :-)

...de qué están hablando? :-)

Tuesday, 22 November 2011

Another character who awaits his fate.


Další postavička, která čeká na svůj osud.

Otro personaje que está esperando su destino.

Monday, 21 November 2011

A Spring-Fairy looking for spring...


Jarní víla hledající jaro...

La Duendecilla de la primavera en busca de la primavera...

Saturday, 19 November 2011

The old one: Laika, the hero dog


This picture must be at least 9 years old...

Tenhle obrázek musí být alespoň 9 let starý...

Esta imagen debe tener por lo menos 9 años...

Sunday, 13 November 2011

The Black & White Series: An Angry Man


Černobílá série: Naštvaný pán


Serie en blanco y negro: un seňor enfadado

Thursday, 10 November 2011

Tuesday, 8 November 2011

A Giraffe Man in the Autumn...


Žirafí muž na podzim...

El hombre jirafa en el otoňo...

Sunday, 6 November 2011

Edmund - Edmundo


I don't know him yet :-)

Zatím ho neznám...


Todavía no le conozco :-)

Thursday, 3 November 2011

Chrysanthem / Chryzantém / Crisantemo


Meet Chrysanthem! I don't know what he is going to do, but whatever it may be, he'll probably have problems with his name...

Seznamte se: to je Chryzantém. Ještě nevím, co bude dělat, ale velmi pravděpodobně při tom bude mít problémy se jménem...


Conoce a Crisantemo! Todavía no sé lo que va a hacer, pero sea lo que sea, probablemente tendrá algunos problemas con su nombre...

Wednesday, 2 November 2011

Joy II / Radost II / Alegría II


Ten divný flek na podlaze měl ukázat, že dívčina skáče...

Tuesday, 1 November 2011

An unknown guy / Neznámý chlapík / Un hombre desconocido


I don't know what to do with this guy yet, maybe I'll venture to try something like a bAckGroUNd... :-)

Ještě nevím, co s tímhle chlápkem udělám. Možná se pustím do odvážného plánu a zkusím mu vytvořit nějaké pozadí :-) Již pouhé vyřčení tohoto smělého plánu mne děsí...


No sé que hacer con este hombre, tal vez me atrevo a intentar a crear algo en el fondo...

Sunday, 30 October 2011

The Black & White Series: The Autumn Girl


Černobílá série: Podzimní holčina

Serie en blanco y negro: La niňa del otoňo