Sunday, 24 February 2013

Thursday, 21 February 2013

A little fairy...


...taking care of her flowers.

Malá víla starající se o své květiny.

Una pequeňa hada cuidando de sus flores.

Friday, 15 February 2013

The Chicken Series: Acrobats


Kuřecí série: Akrobati

La serie de gallinas: Acróbatas

Tuesday, 12 February 2013

Friday, 8 February 2013

Playing with Photoshop: Demoniac Elephant


Hrátky s Photoshopem: Démonický slon

Jugando con Photoshop: Un elefante demoníaco

Wednesday, 6 February 2013

One more picture from my sketchbook


and reworked with Photoshop...


Další obrázek a jeho nová verze ve Photoshopu.

Otra imagen y su nueva versión hecha en Photoshop.

Monday, 4 February 2013

Characters from my sketchbook
This time I just played with a pencil

Tentokrát jsem si jen hrála s tužkou

Esta vez jugué con un lápiz

Saturday, 2 February 2013