Monday, 30 July 2012

The "big bad" croc


"Velký zlý" krokouš

El cocodrilo "malo y grande"

Sunday, 29 July 2012

Elephant pattern - first try


...I'll have to learn the "brick repeat"...

Sloní vzor - první pokus.

El patrón de elefante - primer intento.

Friday, 27 July 2012

Maybe a future pattern...


Možná součást budoucího vzoru...

Quizá parte de un futuro patrón...

Saturday, 21 July 2012

Zebra in progress


Rozpracovaná zebra

Cebra en el progreso

Tuesday, 10 July 2012

My favourite animal -piggy- is back! :-)


Moje oblíbené zviřátko -prasátko- je zpátky! :-)

Ha vuelto mi animal favórito - el cerdito! :-)

Monday, 9 July 2012

Almost done......waiting to be scanned.

Téměř hotové, čekající na naskenování.

Casi terminado, esperando para escanear.

Saturday, 7 July 2012

A little Photoshop sketch


Malý Photoshopový obrázek

Un pequeňo boceto de Photoshop

Thursday, 5 July 2012

Lion in progress IIrozpracovaný lev II

león en el progreso II

Tuesday, 3 July 2012

Lion in progress...


rozpracovaný lev...

león en el progreso...