Sunday, 20 January 2013

Another picture in progress: The Circus


Další obrázek čekající na barvy: Cirkus

Otro dibujo en progreso: El Círco

No comments: