Friday, 26 October 2012

A little monster / Příšerka / Un pequeňo monstruo


Sketch of a little monster celebrating his birthday. Maybe I'll draw some hands for him as a birthday present :-)

obrázek příšerky slavící narozeniny. Možná jí nakreslím jako dárek nějaké ruce :-)

Un boceto de un pequeňo monstruo celebrando su cumpleaňos. Quizás le dibujaré unas manos como regalo :-)

No comments: