Sunday, 11 March 2012

La Niňa


"La Niňa" who started it all...

"La Niňa", která to všechno začala...

"La Niňa" que lo empezó todo...

1 comment:

jaju said...

Ta má ale bujnou kštici. A kdo je El Níňa? Něco mi uniklo